Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ordförandekonferens 2017

ordfkonf17bUnder helgen var ett 30-tal funktionärer representerande 18 av förbunden i FRO samt centralstyrelsen samlade till konferens på Tylebäcks kursgård.

Utredningen av en organisation för framtiden - FRO 2020 - fick stort utrymme på konferensen. Mathias, som leder arbetet, hade förberett några inledande frågeställningar som diskuterades och konferensen lämnade synpunkter för det fortsatta arbetet. FRO 2020 ska leda fram till förslag på propositioner till riksstämman 2018.

Niklas Nordgren, som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Halland, pratade om samhällets beredskap och civilt försvar. Speceillt intressant är det med det behov av frivilliga förstärkningsresurer som vi förväntar oss ska bli tydligt i en nära framtid.

Thomas Andersson, som är chef för Hallandsgruppen, informerade om utvecklingen inom Försvarsmakten och hur det påverkar hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.     

Presentationer från konferensen kommer att läggas ut i FRODOK (kräver inloggning).

Trafikverkets bandvagnsenhet övade i vintermiljö

bandvagnisno3Trafikverkets bandvagnsenhet, med personal från FAK, FFK och FRO, genomförde en övning på Älvdalens skjutfält under en vecka i mars. Polisen, MSB och Teracom var och tittade på hur övningen fortlöpte liksom även en observatör från Finlands motsvarighet till Trafikverket.

Övningen startade med att bandvagnarna skulle lastas på järnväg för att fraktas från Borlänge via Mora till Oxberg och därefter gå fordonsmarsch ca 5 mil till Älvdalens skjutfält. Det blev en hel rad med vagnar som skulle lastas. Lossningen skedde i mörker, det är en mycket bra test av förmågan inom enheten. Personalen på Trafikverkets bandvagnsenhet har en bred och blandad bakgrund vilket på ett mycket bra sätt kommer fram vid utbildningar och övningar.

Övningen gick ut på att leda bandvagnar på olika sökmetoder i blandad terräng  för att leta efter försvunna fordon och personer samt rapportera in detta till en upprättad sambandscentral för vidare analys hos polis på plats. Flera mobila sambandsenheter upprättades för att kunna agera som relästationer men även kunna leda sökandet på plats. De olika sambandsmedel som används är Rakel och Radio 90 flygradio i huvudsak men även mobiltelefon för att ha full kontakt med alla olika typer av enheter.

Temperaturen och snödjupet varierade mycket från ca 15 minus på morgonen till ca 8 plusgrader mitt på dagen, snödjupet var på sina ställen ca 120 cm. När veckan var slut skulle det lastas igen i Oxberg och transporten bar av mot Borlänge igen.

Ledningssystemchefer träffas på HvSS

ledsystchefLedningssystemchefer från hemvärnets bataljoner träffades i helgen på Hemvärnets Stridsskola i Vällinge för det årliga seminariet. Deltagarna fick en genomgång av aktuella frågor och annat inom hemvärnet. Särskilt diskuterades användningen av kortvåg samt införandet av stabsstödssystemet IS HV. Likheter och skillnader i militärregionernas sätt att hantera ledningssystemfrågor belystes och gemensamma övningar inom respektive region planerades.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. Befattningarna varierar från signalist i kompaniledning upp till ledningssystemchef i bataljonsstab. Utbildning sker på kursgårdar och regementen över hela landet. Låter det intressant? Läs mer här!

IS HV på LTÖ

geltic2Under vecka 3 och nu vecka 5 genomförs ledningsträningsövning (LTÖ) för våra hemvärnsbataljonsstaber. Nytt för denna gång är inmarschen av vårt nya informationssystem, IS HV.

Det är ett system som består av ett antal datorer, skrivare, bildkanon och en tvättdator. Datorerna är sammankopplade med en gemensam programvara. Det innehåller ett kartprogram där vi i staberna kan göra olika lager (oleat) för att påvisa olika saker, gränser, egna förband, sambandet, fiendens läge och mycket mer. Det finns karttecken att plocka från. Detta gör att vi kan få en mer grafisk stabsorientering när varje sektion har arbetat med sin del.

I systemet finns mallar och blanketter som är de som ska användas, nu slipper vi få in flera olika varianter av samma rapport. Nu startar arbetet med vår stabsmetodik, hur vill vi arbeta med systemet.

Några dagar på ledningsregementet i Enköping har gett oss en början som vi tar med oss hem och utvecklar. Processen har startat och nu får alla smälta detta i enrum och ha tankar med sig till nästa övning.

Personligen tycker jag att det är ett bra system som kan underlätta mycket för oss. Det behövs inte så mycket papper när allt finns digitalt och lätt kan ses av alla sektioner. Jag ser fram emot att se IS HV i bruk hemma på bataljonen.

Lillemor Bohlin
Sambandschef 49. hvbat
FRO Norra Skåne

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök