Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsenhet Karlstad på övning RIS 2017

ris22Den 26 april genomfördes den regionala samverkansövningen RIS 2017 med övade i Värmland och delar av Västra Götaland. Den genomfördes på strategisk och taktisk ledningsnivå utan operativa fältenheter och i realtid utan avbrott med syfte att vara lärande och utvecklande i sin form. Det övergripande scenariot omfattade höga flöden i Värmland och Västra Götaland som leder till störningar i samhällsviktig verksamhet samt försörjnings- och transportsystem.

Antalet övade funktioner var drygt 30, till vilket ska läggas ett dussin funktioner som verkade i rollen som ”motspel”. Sammantaget deltog ca 650 personer, det var därmed en av de större övningarna för civila samhället som genomförs under 2017.

Denna övning blev den första för FRO Sambandsenhet Karlstad i en roll som ingår bland de prel kompetensområden den ska klara. Det gällde delområdet ledningsstöd, genom betjäning av Länsstyrelsens i Värmland ledningsplats ”Klara”, främst omfattande växel- och telefonistplatsbetjäning fast telefoni samt betjäning av två stationära Rakelterminaler.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök